boríték gyártás technikai infók

 

A csekkgyártás technikai információi

 

    A csekkekről 

 

Ügyfeleink legtöbb kérdése a megjelölendő OC és TC kódokhoz kapcsolódik, ezért a kódokhoz adunk egy kis magyarázatot (kivonat a Magyar Posta ZRt. Tájékoztatójából):


OC Output (kimenet) kód (A Posta által a Számlatulajdonos részére a tranzakcióról biztosítandó információ tartalmát és formáját határozza meg)

 • - 21 = a géppel feldolgozott bizonylat eredeti nagyságban nyomtatott képe (másolata)

 • - 22 = a géppel feldolgozott bizonylat kicsinyített képe (másolata)

 • - 23 = a Befizetõ neve, címe mezõ képének eredeti nagyságú képe (másolata)

 • - 24 = a Befizetõ neve, címe, valamint a Közlemény mezõ képének eredeti nagyságú képe (másolata)
  természetesen a megfelelõ elszámolási adatok közlése mellett kerül átadásra.

 • - 31 = a feldolgozásból nyert adatokat adathordozón vagy listába foglalva egyéb melléklet (bizonylat, annak képe) nélkül adja át a PEK (Magyar Posta Rt. Elszámoló Központ). A 31 kód esetén a PEK engedélye szükséges, emiatt a legyártást engedélyezési folyamat elõzi meg.

 • - 32 =  a feldolgozásból nyert adatok és bizonylatképek átadása adathordozón. A 32 kód esetén a PEK engedélye szükséges, emiatt a legyártást engedélyezési folyamat elõzi meg.

 

TC Tranzakció kód (A bizonylat típusát és az OCR sáv kitöltöttségének fokát jelzi)

 • - 51 = teljesen kitöltött készpénzátutalási megbízás

 • - 52 = a felsõ OCR-sávból az Összeg adat hiányzik

 • - 53 = az OCR-sávból a Befizetõazonosító adat hiányzik

 • - 54 = az OCR-sávból mind az Összeg, mind a Befizetõazonosító hiányzik (de a Befizetõazonosító a kézi kitöltésû adatmezõn a Luhn-féle képlettel kitöltésre kerül)

 • - 55 = az Összeg és a Befizetõazonosító az OCR-sávból hiányzik (és nem is áll rendelkezésre)

 • - TC = 51-53 kód esetén késõbb egyeztetésre kerülõ formátumú és szerkezetű adatbázist kérünk.

 • - TC = 51-54 kóddal igénybe vehetõ valamennyi OC kód, azonban ajánlott az OC = 31

 • - TC = 55 kóddal a csak az OC = 21-24 vehetõ igénybe (OC = 31 nem)

Amennyiben nem tüntetnek fel kódokat, akkor az OC 21 és TC 55 kódokkal készítjük el a csekkeket.

Csekkek technikai információkérés >

 

    A tértivevényekről  

 

A hivatalos iratokhoz rendszeresített, gépi feldolgozásra alkalmas öntapadós tértivevény nyomtatvány elõállításhoz a 2007. évi szabvány szerint:Méretek:a gépi feldolgozásra alkalmas új hivatalos irat tértivevénylap (a továbbiakban: tértivevénylap) kétoldalas kialakítású, öntapadós kivitelű nyomtatvány. Mérete a ragasztós szárnyak (szélcsíkok) nélkül: 140 x 105 mm, tűrés: ± 2mm.

A tértivevénylap két rövidebb oldalán perforációval elválasztott ragasztós szárnyakat kell kialakítani, mely a nyomtatvány bal és jobb oldalától 10-10 mm szélesen helyezkedik el. A perforáció osztása 4-5 mm-es bevágás, 1mm-es közökkel.

A tértivevénylap kivitelezése íves és leporellós formában történhet. Íves kivitel esetén a vágásnak sorjamentesnek kell lennie.

Leporellós kivitel elõállítása esetén a tértivevénylap két rövidebb oldalán, a ragasztós szárnyakon túl 15 - 15 mm széles sávot kell hagyni, annak érdekében, hogy a nyomtatvány, a leporelló nyomtatására alkalmas mátrixnyomtatóval kitölthetõ legyen.

A tértivevénylap tájolása fekvõ formátumú, teljes befoglaló méretei a ragasztós szárnyakkal együtt:160 mm x105 mm, tűrés: ± 2 mm (4 1/6_).

A tértivevénylap kialakítása a 1. illetve 2. számú, míg méretezési rajza az 5. számú ábrán látható.

A tértivevénylap hátoldalán az alsó éltõl számított 20 mm magas üres területet kell biztosítani a nyomtatvány teljes hosszában, a gépi feldolgozás érdekében. Ebbe a sávba kérjük, ne írjon, és ne bélyegezzen!

A tértivevény méretezési rajza:

tértivevény

A hátoldal kialakítása

tértivevény hátoldala

A tértivevény leporellós kivitele

leporellós tértivevenyek

 

Papírjellemzõk:

A tértivevénylap alapanyaga famentes, fehér színű, matt felületű ofszet karton.

A ragasztós szárnyak elõállítási kritériumai:

a ragasztónak egyszer használatosnak és jól tapadónak kell lennie. A ragasztó alapfeltétele, hogy ragasztóképességét legalább két évig meg kell tartania.

Kezdeti tapadás minimum

14 N FTM 9

Kezdeti tapadás PE felületen minimum

10 N módosított FTM 9

Applikációs hõmérséklet minimum 0 Celsius

A perforációtól kívülre esõ terület közepén 5 mm szélességű ragasztócsík található

A könnyű, sérülésmentes leválaszthatóság érdekében a ragasztócsík a nyomtatvány perforációjától minimum 3 mm-re helyezkedjék el

A ragasztócsíkot a tértivevény nyomtatvány hátoldalára kell elhelyezni

A ragasztócsíkon - felhasználás elõtt _ szilikon védõpapír legyen a szennyezõdések megelõzése és a

ragasztóképesség megvédése érdekében.

A szilikon papír szélessége 12 mm legyen (így a nyomtatvány széleitõl a szilikon papír széle 2 mm-rel kívülre kerül, segítve ezzel a gyors leválasztást).

A tértivevénylap küldeményhez rögzítése:

A kitöltött/megszemélyesített tértivevénylapot az elõoldalával kifelé fordítva a levélpostai küldemény (boríték) hátoldalához kell erõsíteni.

A rögzítést a szilikon papír eltávolítása után a ragasztócsík segítségével lehet megoldani.

A tértivevénylap gépi olvashatósága érdekében kerülni kell a nyomtatvány összehajtását, illetve gyűrõdését.

A tértivevénylap küldeményrõl való leválasztása:

Felhasználás során a tértivevényt a perforáció mentén kell leválasztani a küldeményrõl. A perforációnak biztosítania kell a tértivevénylap egyszerû és roncsolás-mentes leválaszthatóságát, a ragasztócsíknak pedig ellenállónak kell lennie a szállítás közbeni véletlen leválással szemben.

Színek és betűk:

A tértivevénylap szövegezése magyar nyelvű, feliratai Arial betűtípussal készülnek. A tértivevénylap alapszíne fehér. A felirat, keret ajánlott színe fekete, a visszaküldési cím minden esetben fekete színnyomással készülhet.


Kérdése van? Kérjük írjon nekünk vagy hívjon telefonon: + 36 1 238 08 74   - www.boritekgyartas.mbert.hu